logo

 

 

Zilveren Maan
Praktijk voor natuurgeneeswijzen Liesbeth Schroen

Cranio 4                 Cranio 1

Cranio-sacraal therapie:

Vanuit een zachte, subtiele aanraking wordt middels de cranio-sacraal therapie het lichaam uitgenodigd om van binnenuit meer ruimte in te nemen. Het is het lichaam respectvol aanraken om zo de innerlijke wijsheid, die iedereen in zich draagt, om zichzelf te helen wakker te maken.
Aangezien dit deel van onszelf vaak lang onbewust heeft gesluimerd onder de dagelijkse bezigheden, is het lichaam spanningen gaan vastzetten. Kleine en grote moeilijkheden gedurende ons leven resulteren in zogenaamde "bevroren energie" in ons lichaams-systeem.
Op een eenvoudige wijze kan door warme, liefdevolle aanraking deze energie weer gaan stromen.
Gevolg hiervan is dat de klachten kunnen verminderen of verdwijnen. Er komt een diepe ontspanning. Daarnaast heeft het opnieuw stromen van de energie ook een positief effect op het psychisch welbevinden. De klant wordt bewust van delen van zichzelf, die nu gevoeld kunnen worden en mogelijk hun stem laten horen. Het oude patroon kan losgelaten worden en er is ruimte voor nieuwe keuzes. Dit alles gaat als een natuurlijk proces, zonder druk of inspanning.
Cranio-sacraal therapie is een ontmoeting met jezelf en je eigen innerlijke kracht. Lichaam en geest komen tot een dieper bewustzijn, eenheid en rust en er wordt meer welzijn ervaren.

Voor meer informatie over cranio-sacraal therapie kunt u kijken op Cranio-sacraal-leudal   , www.cranio-nederland.nl en PCSA

Filmpje met ervaringsverhalen

ATTENTIE:  De CZ groep ( CZ, OHRA en NN) hebben voor 2019 drastisch bezuinigd mbt de alternatieve zorg. Wilt u van cranio sacraal sessies of andere vormen van zorg graag vergoedingen ontvangen komend jaar, dan is het misschien wijs naar een andere verzekering uit te zien.

Deze beslissing heeft gevolgen voor duizenden klanten en therapeuten.
Vindt u ook dat zorgverzekeraars zo erg veel macht krijgen?
Steun alle mensen die wel de kracht van deze vorm van zorg kennen en teken de petitie via deze
link.M
uziekwaterbed therapie:

 

Sinds november 2014 combineer ik de cranio-sacraal therapie in sommige situaties met het muziekwaterbed. De klanken en trillingen van de muziek werken diep in het lichaam door en laten het lichaam de juiste frequenties weer opnemen. Voor meer informatie kun je kijken op deze LINK.

Harptherapie:

De harp is als sinds de Oudheid een instrument wat ingezet wordt bij heling. De klanken dringen diep binnen in het menselijk wezen en hebben altijd tot de verbeelding gesproken tot de mens.
Middels harptherapie wordt er als het ware met de klant contact gemaakt via de klank. De diverse modaliteiten waarin gespeeld kan worden worden afgestemd op de gevoelstoestand van de klant. Zo wordt er een persoonlijk contact gemaakt wat op dat moment het beste past. De trillingen van de harp worden opgenomen en zij bewerkstelligen een diepere ademhaling, lagere bloeddruk, meer zuurstofopname en een diepe ontspanning.
Harptherapie kan zowel individueel als in een groep gegeven worden. Er kan in De Vlindertuin of op een locatie elders gewerkt worden.
Ik heb al mooie ervaringen op gedaan in de gehandicaptenzorg, mensen met de ziekte van Alzheimer en in een hospice. 
Voor de folder van harptherapie klik hier.

Rouw en Stervensbegeleiding:

De laatste levensfase kan een waardevolle, zinvolle periode in ons leven zijn. Door samen een levensreis te maken kan er heling plaatsvinden voor degene die afscheid gaat nemen en zijn/haar naasten. Hierdoor is het mogelijk om elkaar in liefde los te laten en in vrede ieders weegs te gaan. Ook na het sterven is er ruimte voor nazorg voor de overledene en de nabestaanden. Een goede verwerking van het verlies van een dierbare geeft meer diepte en kwaliteit in het verdere leven.

Mijn begeleiding gedurende dit proces kan bestaan uit:

  • Gesprekken
  • Cranio-sacraal behandelingen
  • Harptherapie
  • Massage
  • Voedingsadvies
  • Creatieve expressie
  • Bloesem- en aroma therapie
  • Ritueel begeleiding

Deze vorm van begeleiding is mogelijk op elk moment  in het leven. Het gevolg van deze reis maken- over het lijden gaan-  is dat je kwaliteit van leven vooruit gaat. Oude patronen kunnen “sterven” en nieuwe mogelijkheden worden “geboren”. Je groeit als mens in liefde en verbondenheid met jezelf en anderen.

Ervaring

Liesbeth Schroen heeft zich in haar eindscriptie van haar opleiding tot cranio-sacraal therapeut toegelegd op dit levensgebied. Hierdoor heeft ze ook ervaring opgedaan met stervenden en hun naasten. Daarnaast heeft ze ervaring met het werken in een hospice om daar stervenden bij te staan.
Dit mooie werk is een inspiratie geweest, waardoor ze dit werk met veel liefde blijft doen.

De begeleiding gedurende dit proces kan bestaan uit: gesprekken, cranio-sacraal werk, harptherapie, massage, voedingsadviezen, creatieve expressie, bloesem- en aromatherapie en ritueel begeleiding.
Het is mogelijk deze begeleiding in De Vlindertuin of elders op locatie (thuis of in een instelling) te laten plaatsvinden.

"Over het lijden gaan"

Deze vorm van begeleiding is mogelijk op elk moment van het leven. Het gevolg van deze reis maken - over het lijden gaan - is dat de kwaliteit van je leven vooruit gaat. Oude patronen kunnen "sterven" en nieuwe mogelijkheden worden geboren. Je groeit als mens in liefde en verbondenheid met jezelf en anderen.

zilverenmaan3Neurofeedbacktraining:
Kijk voor meer info op deze link.
Kosten:
Cranio-sacraal therapie/ persoonlijke begeleiding 70,- euro per uur.

Voor instellingen waar ik met harptherapie mag werken, individueel of in een groep 50,- euro per uur plus reiskosten.


Vergoeding ziekenfonds:

Vraag bij uw ziektekostenverzekeraar of natuurgeneeskunde vergoed wordt in het aanvullende pakket. Bij de meeste zorgverzekeraars is dit het geval. Afhankelijk van het pakket wat u heeft krijgt u vergoedingen.

Privacy verklaring: hier leest u hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens binnen onze praktijk.Meditatie CD 

Geleide meditaties brengen de geest tot rust. Door je op reis mee te laten nemen, kun je diepe ontspanning ervaren tijdens het beluisteren ervan. 

Bij Liesbeth kunt u een meditatie cd bestellen waarop 8 geleide meditaties en 1 lied staan. Deze meditaties brengen rust en inzicht in uw leven. Voor 15,00 + 2,- euro verzendkosten euro wordt hij naar u toegestuurd.

 

Cranio-sacraal-leudal
www.vbag.nl
www.ncsv.nl
PCSA


 


Voor informatie en/of afspraak kunt U contact opnemen met:
Liesbeth Schroen
De Vlindertuin, Centrum voor Helende Kunsten
St.Antoniusstraat 45,
6093 GB Heythuysen
Tel: 0475-495007
06-18257160

 

 

 

Email naar Liesbeth


Lid van VBAG: 2.040301A Zorgverlenersnummer: 030600
Lid van NCSV
Licentie van RBNG HBO therapeuten register nummer 909700R