Moniek Beelen

Moniek Beelen (1983) is als afgestudeerd HBO-pedagoog en universitair orthopedagoge bevlogen in het werken met kinderen en hun omgeving. Na de middelbare schoolperiode was voor haar de drijfveer in de keuze van haar opleidingen ‘het werken met kinderen’. Door de jaren heen heeft dit in verschillende vormen handen en voeten gekregen van logeeropvang, scouting, individuele ondersteuning voor kinderen met een bijzondere zorgvraag tot het ondersteunen van ouders en gezinnen middels thuisbegeleiding etc.

Met trots en enthousiasme is zij nu aan de slag om kinderyoga meer ‘op de kaart’ te zetten, en hierbij vooral het beleven van plezier met elkaar. Met veel enthousiasme heeft zij, naast haar werkervaring met kinderen, in juli 2014 de opleiding tot kinderyogadocent afgerond bij Pure yoga (Rineke Vierhoven). Na een periode van zelfontwikkeling en – ontdekking is voor haar een tweede passie ‘geboren’, namelijk YOGA. Door het zelf een aantal jaren te beoefenen heeft ze het grote positieve effect van yoga op haar gehele bewustzijn en gezondheid gemerkt- ‘terug in contact komen met jezelf en mijn eigen gevoel’. Al snel werd, uit deze twee passies kinderen en yoga, een nieuwe passie geboren, voor de hand liggend ‘kinderyoga’. Kinderen zijn bijzonder- ieder kind is uniek, heeft zijn eigen talenten en verdiend het om op deze wereld een mooie plek te hebben.

Creatief en inspirerend bezig zijn, en kinderen iets bijbrengen, hoe klein ook, in hun ontwikkeling- heel erg mooi is dat.

Moniek       Familie yoga